Duyệt lưu trữ danh mục

Giai đoạn mang thai

Giai đoạn mang thai là giai đoạn quan trọng nhất trong thời kỳ sinh con. Cha mẹ cần chú ý dinh dưỡng thai kỳ và sự phát triển của thai nhi theo tuần tuổi.